دیسک چیست؟

درک افراد، یک مهارت ضروری در هنگام استخدام، مدیریت، ساماندهی تیم کاری آنهاست.
چشم اندازی جامع و بی غرض از چگونگی کارکرد شخصیت، یک امتیاز بزرگ در محل کار بوده که باعث می‌شود که به شما صحنه رقابتی ای را ارائه دهد که به دنبال آن بودید.
دیسک یکی از معروفترین تکنیک‌های نمایه سنجی شخصیتی است که امروزه موجود می‌باشد و در عین سادگی، استفاده جزئیات و تطابق پذیری‌هایی را که شما در کارتان به آن نیاز دارید ارائه داده و نتایج و نگرش‌های قدرتمندی را به جای می‌گذارد.
پروفایل دیسک از پاسخ‌ها به یک پرسشنامه ساده و ارزیابی ۴ فاکتور شخصیتی اساسی شامل:
شخصیت تسلط گرا (Dominance)
شخصیت تاثیر گذار (influence)
شخصیت با ثبات (Steadiness)
شخصیت قانون مدار (Compliance)
تشکیل شده است که حرف اول هر واژه کلمه دیسک (DISC) را شکل می‌دهد.
دیسک نقش کلیدی مهمی در کاربردهای وسیع و متنوعی دارد؛ از ارزیابی شخصی گرفته تا یکپارچگی و انسجام، از مدیریت روابط تا ساماندهی تیم کاری یکبار که شما دیسک را تجربه کنید متعجب می‌مانید که چطورتا به حال بدون آن مدیریت می‌کردید.

پرونده‌سازی منظم و به روز از طریق دیسک می‌تواند در باره سطح کارایی شغلی افراد به شما اطلاعات مداوم داده و همچنین راهبردهایی در جهت افزایش انگیزه و بالاترین کارکرد آن‌ها به شما ارائه دهد.
یکی از توانایی‌های دیسک این است که توضیح می‌دهد چگونه افراد مختلف با ویژگی‌های شخصیتی متفاوت با یکدیگر به تعامل می‌پردازند.
پویایی روش دیسک در تشخیص جنبه‌های مثبت و همچنین مشکل‌زای ارتباطات کاری کمک کرده و ضمناً حتی می‌تواند راهکارهایی جهت توقف آن مشکلات ارائه دهد.
روش دیسک با ارزیابی چهار عامل اساسی در رفتار یک فرد شروع به کار می‌کند و از همان چهار فاکتور جهت توصیف شخصیت آن‌ها استفاده می‌کند.
D: شخصیت غالب (Dominance)
با صفات غالبی از قبیل رهبری، تصمیم‌گیری، اعتماد به نفس در رابطه با افراد مستقل و خود انگیزش
I: شخصیت موثر: (Influence)
با صفات غالبی از قبیل: اجتماعی بودن، رفتار دوستانه، اشتیاق و ذوق فراوان در رابطه با افراد برون‌گرا و روابط اجتماعی بالا.
S: شخصیت با ثبات (Steadiness)
با صفات غالبی از قبیل: صبر و حوصله، ماندگاری و تداوم و ثابت قدم در رابطه با افراد، قابل اعتماد و متفکر
C: شخصیت قانون مدار (Consciousness)
با صفات غالبی از قبیل: دقت و انضباط در رابطه با افراد با شخصیت
تحلیل‌گر و منسجم دیسک بر روی یک سری خصوصیات کلیدی متمرکز می‌شود که مستقیما بر رفتار یک شخص موثرند.صفت کلیدی این فاکتور در منش و رفتار مقتدرانه می‌باشد. این افراد در محیط کار به شدت قوانین را مهم دانسته و اغلب آن‌ها را قانون مدار توصیف می‌کنند. آن‌ها همچنین نگرانی دقت و ساختار را داشته و به روش انجام چیزها اهمیت می‌دهند. این افراد تمایل به داشتن تصور واضح و شفاف از نقش خود بوده و تمایل دارند انتظارت دیگران را از خودشان به صورت واضح و روشن بدانند. آن‌ها در محیط‌های قانون‌مند با انگیزه بیشتری کار می‌کنند. به طور کلی این افراد به صورت ذاتی مستقل نبوده و ترجیح می‌دهند که در هنگام اخذ تصمیمات یا انجام عملکردها تنها رها نشده و بدون حمایت دیگران باقی نمانند. این افراد به ندرت قوانین را به چالش می‌کشند و ریسک می‌کنند. تمایل زیادی به ساماندهی ساختارها دارند، قانون مدارند و در کارهایشان به شدت دقت می‌کنند و محتاط هستند وکاردان و با تدبیرند. این افراد برای شغل‌های مهندسی، برنامه ریزی، حسابداری و طراحی پروژه بهترین انتخاب هستند.